Tiệc Buffet 70 khách ở Thanh Xuân công ty Dosan

Ngày 01/08/2020 Nấu Cỗ Thu Hương mới phục vụ làm xong tiệc cho 70 khách tại công ty Dosan ở quận Thanh Xuân - Tp.Hà Nội ...

02/08/2020
 Gọi tư vấn: 0985.89.1881